φάκελοι courier

Ο πλέον ασφαλής τρόπος διακίνησης προϊόντων μέσω ταχυμεταφορών. Διακινείστε τα εμπορεύματα σας ή τις επιστολές σας με φάκελο, στον οποίο υπάρχουν τα στοιχεία σας.

Κατάλληλη λύση για E-shop.

Δυνατότητα χρωματισμού του εσωτερικού μέρους του φακέλου.

Έχει ταινία διπλής όψης ή μονής επανακολλούμενης, για να κλείνει το καπάκι.

Οι διαστάσεις που μπορούν να γίνουν είναι:

ύψος 30 cm έως 70 cm  και πλάτος 20 cm έως 75 cm, με διακύμανση ανά 5cm.

MONOΦΥΛΛΟ MONOΦΥΛΛΟ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ